Czemu służy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

mar 30, 2018 przez

Czemu służy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Pożar jest niebezpieczeństwem, które może wstąpić w każdej chwili i w każdym miejscu. Powodów powstawania może być wiele, dlatego jednym z obowiązków jest posiadanie odpowiedniej instrukcji, jak zachować się w razie pożaru. Istnieje wiele firm, które zajmują się profesjonalnym opracowaniem, bądź aktualizacją istniejących już zasad. Do każdej sytuacji podchodzi się indywidualnie i wszystko omawiane, sporządzane zostaje zostaje dla danego obiektu, firmy, miejsca.

 

Wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego nie musimy martwić o kary, lub niedopatrzenia. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w większości powinny być przygotowywane przez inżynierów pożarnictwa i inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Ważne, by dokumenty spełniały dwie funkcje: prewencyjną i operacyjną. Pierwsza ma za zadanie wskazać, gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, wszelkie gaśnice, wyjścia ewakuacyjne. Natomiast druga funkcja ułatwia działania strażakom, którzy w razie konieczności muszą przeprowadzić dane działania. Dzięki tym informacjom, mają możliwość zapoznać się z szybką charakterystyką całego budynku, poszczególnych piętr, a także wszystkimi wyłącznikami gazu, czy prądu.