przejdź do treści

Wydatek energetyczny

logoWydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena ciężkości pracy jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowiska pracy, jest również niezbędna do realizacji rozporządzeń Rady Ministrów: w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, oraz w sprawie prac wzbronionym kobietom.

 

 

Galeria

wydatek energetyczny