przejdź do treści

Badania Termowizyjne

Termowizja jest to bezkontaktowym, efektywnym środkiem lokalizującym wszelkie urządzenia, które są cieplejsze niż ich normalna temperatura pracy, co często wskazuje na obszary zagrożenia lub awarię. Kamerą termowizyjną można uzyskać bardzo precyzyjny obraz badanego urządzenia z bardzo dużą czułością do 0,10° C.

Termowizja dzięki obrazom ze zdalnie działającej kamery znajduje zastosowanie wielu dziedzinach, jak na przykład przemysł, budownictwo, badania naukowe, energetyka, diagnostyka medyczna, kontrola jakości czy kryminalistyka. Kamera termowizyjna działa na zasadzie odbioru promieniowania elektormagnetycznego z zakresu podczerwieni zmieniając ją na widoczny obraz.

Wykonujemy następujące badania termowizyjne:

 • Instalacji elektrycznych,
 • Silników elektrycznych,
 • Uchodzenia ciepła z budynków mieszkalnych,
 • Budynków pod względem wilgoci i przecieków,
 • Identyfikacji strat energii i złej izolacji,
 • Ogrzewania podłogi,
 • Kaloryferów oraz instalacji C.O.,
 • Ścian chłodni,
 • Przebiegu rur z ciepłą i zimną wodą,
 • Oraz inne analizy techniczne.


Badania termowizyjne instalacji elektrycznych pozwalają na ich diagnostykę, ocenę ich stanu. Dzięki zastosowaniu badań można wykryć niezgodności w temperaturach, co najczęściej prowadzi do usterek czy poważniejszych uszkodzeń. Termowizja pozwala wykryć przegrzewy oraz miejsca, w których dochodzi do tarć. Wcześniejsze wykrycie takich anomalii sprawi, że będzie można szybko zapobiec awarii, oszczędzając przy tym czas i koszty, czego nie uniknęłoby się w razie wymiany czy naprawy usterki. Badaniom termowizyjnym poddaje się takie urządzenia elektryczne, jak stacje transformatorów, rozdzielnie i skrzynki elektryczne, wentylatory w centralach wentylacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne, pompy obiegowe i cyrkulacyjne w instalacjach
C.O. i C.W.U., układy sterowania i regulacyjne.

Badania termowizyjne instalacji odgromowych polegają na zdiagnozowaniu staniu tych urządzeń. Pozwalają na sprawdzeniu ich i na wykryciu błędów, których nie można dostrzec gołym okiem. Dzięki temu, można zapobiec awariom. Zepsuta instalacja odgromowa nie chroni przed wyładowaniami elektrycznymi, jest więc nieskuteczna. Badanie termowizyjne tych instalacji jest konieczne, by ocenić jej stan techniczny, sprawdzić poprawne działanie następujących elementów: przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania, ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego, pomiaru rezystancji uziomu, przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Badania termowizyjne izolacji mają na celu sprawdzenie izolacyjności cieplnej budynków. Dzięki tak precyzyjnemu monitoringowi można wykryć wszystkie błędy i nieodciągnięcia, które zaszły podczas ocieplania, jak i dotyczy to również okien i drzwi. Pomiary kamerą termowizyjną najlepiej przeprowadzać zimą, optymalną temperaturą jest minus 5 ° C na zewnątrz, a w pomieszczeniach badanego obiektu około 20 ° C.  Badania termowizyjne pozwolą na wychwycenie stanu izolacji termicznej fundamentów, szczelność, ciągłość i poprawność zastosowania materiału izolacyjnego, grubość izolacji, różnice w grubości i poprawności izolacji w konkretnych miejscach, poprawność i dokładność wykonania izolacji, szczelność kominów, stan izolacji rur z wodą oraz stan ogrzewania podłogowego. W ten sposób można monitorować poprawność wykonania ocieplenia budynków, warto takie badania termowizyjne przeprowadzić przez zakupem mieszkania, wynajęciem lub przed odebraniem go do użytku.

Poprawnie wykonane uziemienia są ważną ochroną dla instalacji i urządzeń elektrycznych. Zapewniają także ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym i ochronę odgromową. Konieczne jest więc, a by uziemiania poprawnie spełniały swoją rolę. Precyzyjne pomiary i ocenę stanu technicznego uziemień wykonują kamery termowizyjne, dając obraz stanu instalacji uziemienia. W ten sposób można sprawdzić poprawność montażu, ale i wykryć niedostrzegalne błędy, przez co zapobiegnie się awariom, a co za tym idzie - kosztom wymiany lub naprawy.

Badania termowizyjne silników elektrycznych są metodą na wykrycie usterek i na skuteczne przeciwdziałanie większej awarii. Kamera termowizyjna rozpoznaje nieznaczny wzrost temperatury, który jest symptomem uszkodzeń. Dzięki temu można odpowiednio szybko zareagować i nie dopuścić do jakiejkolwiek awarii czy usterki. Taki sposób jest najdokładniejszy i najskuteczniejszy, a także najszybszy, gdy chcemy sprawdzić stan silników elektrycznych. Pozwala więc zapobiec dużym wydatkom, a zatem zaoszczędzić na czasochłonnej i kosztownej naprawie lub wymianie silnika.

Badania termowizyjne uchodzenia ciepła z budynków mieszkalnych pozwalają na zlokalizowanie miejsca, w którym ciepło uchodzi, a instalacja jest nieszczelna. Dzięki temu będzie można naprawić taką usterkę i uszczelnić miejsce uchodzenie ciepła. Uciekanie energii może być spowodowane różnymi przyczynami, może to być brak lub uszkodzenie warstwy izolacyjnej, przecieki wodne czy mylnie zainstalowane elementy elewacji budynku. Skutkiem takich niedopatrzeń jest uciekanie ciepła i trudniejsze ogrzanie pomieszczeń. Niekiedy może dojść do zawilgocenia ścian lub osadzenia się grzyba. Takie badanie termowizyjne pod kątem nieszczelnej izolacji i uchodzenia ciepła przyniesie spore korzyści – oszczędność nadprogramowego ogrzewania pomieszczeń z nieszczelną instalacją oraz sprawdzenie poprawności wykonanego ocieplenia, a w razie jakichkolwiek błędów – naprawienie ich.

Badania termowizyjne budynków pod względem wilgoci i przecieków pozwalają na zlokalizowanie  miejsc przecieków w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych, na dachach, tarasach, sufitach czy podłogach itp. W miejscu przecieku temperatura ulega zmianie – obniży się, a więc kamera termowizyjna jest to w stanie wychwycić i pokazać obraz zlokalizowanej nieszczelności i wilgoci. W oparciu o wyniki badania termowizyjnego można zapobiec rozprzestrzenianiu się przecieku, co w efekcie mogłoby doprowadzić do zalania czy poważnych zniszczeń w elewacji czy instalacji. Intuicyjne poszukiwanie miejsc przecieku jest dużo bardziej czasochłonne, może być nieskuteczne, a koszty zbyt późnego wykrycia wilgoci będą bardzo duże.

Kamera termowizyjna pozwala na dokonanie badań, które zidentyfikują straty energii i złą izolację. Dzięki niej można skontrolować mieszkanie przed zakupem, wynajmem czy oddaniem do użytku. Kamera zeskanuje budynek i wykryje błędy w izolacji, niedostrzegalne gołym okiem, dzięki temu zlokalizuje się przyczynę straty energii. Zapobiega to większym nakładom finansowym, które będą wymagane, aby ogrzać pomieszczenia, z których ciepło ucieka.

Badanie termowizyjne ogrzewania podłogi oceni poprawność montażu ogrzewania podłogowego. Pozwoli wykryć przebieg całej instalacji, jak również innych elementów – na przykład rur z ciepłą wodą, lokalizowania nieszczelności, miejsca wycieku czy niedrożności. Przeprowadzenie takiej kontroli jest konieczne, zwłaszcza w razie planowanych wierceń, montażu armatury łazienkowej czy ścianek działowych. Można też zlokalizować miejsce przecieku czy nieszczelnej izolacji podłogowej i naprawić usterkę zanim się rozprzestrzeni.

Dzięki badaniom termowizyjnym kaloryferów oraz instalacji C.O. można sprawdzić poprawność oraz skuteczność działania instalacji grzewczej grzejników, określić właściwy rozkład temperatur. Analiza obrazu uzyskanego z kamery termowizyjnej pozwoli na wykrycie błędów w instalacji kaloryferów oraz ocenę stanu montażu instalacji C.O. Termowizja pozwala wykryć wadliwą pracę grzejników - na przykład - zapowietrzenie, niewłaściwy dobór lub inne uszkodzenie. Dzięki tej metodzie i obrazowi z kamery termowizyjnej, można zapobiec kosztownym naprawom lub wymianom instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania.

Termowizja znajduje także zastosowanie w badaniu ścian chłodni, mroźni czy komór chłodniczych. Dzięki badaniom termowizyjnym można ocenić szczelność takich pomieszczeń, jakość izolacji termicznej. W chłodniach temperatura utrzymuje się na poziomie nawet minus 30 ° C odpowiednia izolacja jest bardzo ważna. Kamera termowizyjna daje obraz montażu, można sprawdzić jego poprawność. Wykrycie nieszczelności i zlokalizowanie miejsc powodujących utratę chłodu pozwoli na szybką reakcję i naprawę stanu technicznego chłodni.

Badania termowizyjne pozwolą zlokalizować  miejsce przebiegu rur z ciepłą i zimną wodą. Jest to ważne, zwłaszcza gdy planuje się remont bądź montaż nowych elementów, na przykład armatury łazienkowej. Obraz uzyskany z kamery termowizyjnej pozwoli też wykryć nieszczelności rur powodujące ewentualne wycieki. Zlokalizuje się w ten sposób także niedrożności i zatory w rurociągu. 

Badania termowizyjne znajdują także inne zastosowania. Wykorzystuje się je w przemyśle przy pomiarach standardowych czy specjalistycznych lub przy ocenie stanu technicznego maszyn przemysłowych – na przykład w urządzeniach mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych czy zasilanych parą. Z kamerki termowizyjnej korzysta się także w wojsku, diagnostyce medycznej, w badaniach przyrodniczych, ratownictwie, technice, przy wykrywaniu gazów, termowizja umożliwia wykonanie specjalistycznych badań dla określonej gałęzi przemysłu.

Badania termowizyjne to innowacyjne rozwiązanie, z którego coraz częściej korzystają specjaliści w różnych dziedzinach. Dzięki takim metodom można wykrywać usterki, oceniać stan techniczny i zlokalizować miejsca przebiegu różnych instalacji. Budownictwo, ciepłownictwo, energetyka już nie potrafią się obejść bez badań termowizyjnych. Zalety takiej metody:

 • szybki wynik,
 • wcześniejsze wykrycie błędów, które mogą powodować awarie,
 • uniknięcie kosztów na pokrycie strat w związku z awariami,
 • badania nie są niszczące,
 • można je wykonać zarówno podczas instalacji, jak i eksploatacji urządzeń,
 • ograniczanie kosztów użytkowania urządzeń i instalacji,
 • badania termowizyjne umożliwiają planowanie remontów i montaży.

logo

Galeria

kamera termowizyjna