przejdź do treści

Szkolenia z pierwszej pomocy

logo

 

Pierwsza pomoc to szybkie zorganizowane działanie mające na celu uratowanie ofiary wypadku. Sprawne i w miarę kompetentne działanie decyduje o uratowaniu zdrowia i życia człowieka. Czas do przybycia karetki pogotowia ratunkowego, może zaważyć na dalszych rezultatach leczenia poszkodowanego. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy. Najlepszy sposób realizacji tego obowiązku to przekazanie podstawowej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej pracownikom.

Szkolenia z pierwszej pomocy realizowane są w oparciu o program ustalony z klientem. Prowadzący szkolenie realizuje następujące tematy:

* Podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
* Organizacja działań ratowniczych z zakresu pierwszej pomocy,
* Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia spowodowane: urazami mechanicznymi, termicznymi, zatruciami chemicznymi, porażeniem prądem elektrycznym,

* * *

SZKOLENIE TO PROCES NABYWANIA WIEDZY*....
....NASZYM CELEM JEST SPEŁANIANIE OCZEKIWAŃ WYMGAJĄCYCH KLIENTÓW

* słownik języka polskiego, PWN