przejdź do treści

Obowiązki w zakresie ochrony ppoż

 

Obowiązki w zakresie ochrony ppoż:


- przestrzeganie wymagań techniczno-budowalnych, technologicznych i instalacyjnych z zakresu ppoż,
- utrzymanie (konserwacja i naprawa) urządzeń ppoż w stanie zapewniającym ich sprawność,
- utrzymanie dróg ewakuacji ludzi w stanie spełniającym wymagania użyteczności,
- szkolenia użytkowników budynku z zakresu ppoż,
- sporządzenie planu ewakuacji i akcji ratunkowej na wypadek realnych zagrożeń,
- przygotowanie budynku do przeprowadzenia akcji ratunkowej.