przejdź do treści

Szkolenia z prawa pracy

 

logoPoszerzanie wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy jest nieodłącznym elementem rozwoju każdej firmy oraz jej sukcesu.


Nasza firma wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponując szkolenia z zakresu prawa pracy obejmujące poszczególne panele programowe, które mogą być realizowane w całości lub do wyboru na indywidualne życzenie klienta.


Proponujemy Państwu szkolenia obejmujące podstawowe zagadnienia z prawa pracy, łączące elementy wykładu z warsztatami.


Podstawowe zagadnienia prawa pracy:


* Pojęcie stron stosunku pracy.
* Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, w tym omówienie różnic między umowami cywilnoprawnymi a stosunkiem pracy.
* Czas pracy oraz prawidłowe zasady ewidencjonowania czasu pracy.
* Urlopy pracownicze.
* Wynagrodzenie i jego składniki.
* Bezpieczeństwo i Higiena Pracy- obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy.
* Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
* Nowe zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.


Na indywidualne życzenie klienta organizujemy szkolenia z zakresu prawa pracy, obejmujące inne zagadnienia.

temida