przejdź do treści

O Nas

®„MJD" Agencja Energetyczna działa na rynku od 1999 roku. Od 10 lat staramy się spełniać oczekiwania klientów. Początkowo ®„MJD" Agencja Energetyczna była firmą typowo rodzinną. W związku z ciągłym rozwojem, dywersyfikacją rynków i poszukiwaniem nisz rynkowych, firma zmieniła swój wizerunek. Obecnie zatrudniamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, którzy wykonują usługi na rzecz klienta.


Obecnie ®„MJD" Agencja Energetyczna działa w następujących obszarach:

- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej,

- wdrażanie i utrzymanie systemów: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania środowiskiem, haccap,

- badania: oświetlenia, termowizyjne, ochrony przeciwporażeniowej, szczelności instalacji gazowej, hałasu, wydatku energetycznego podczas pracy,

- analizy techniczne: dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowisk pracy, maszyn, urządzeń,

- dokumentację: wypadków przy pracy, techniczną dla maszyn i urządzeń (DTR, Instrukcja Obsługi ), i inne

- audyty: energetyczne, charakterystyki energetyczne budynków,

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomiczne,

- szkolenia z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji, metodyki instruktażu stanowiskowego, pierwszej pomocy, audytowania, inne szkolenia doskonalące zlecane przez klienta,

  • wykonanie instalacji: elektrycznej, sieci hydrantowej wewnętrznej,
  • utrzymanie ruchu
  • modernizacje maszyn, linii technologicznych
  • minimalne wymagania maszyn
  • zasadnicze wymagania maszyn
  • dokumentacja na znak "CE"

 

logo

 

 


 

 

 

 

 

 

 

TS Podbeskidzie

 

 

Sponsor TS Podbeskidzie